Metodologie privind paşii ce trebuie urmaţi de către proprietarii de apartamente care îşi exprimă intenţia de deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică

conform Legii 325/2006 (republicată 2023) și Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC


1. Anunţarea în scris a furnizorul de energie termică asupra intenţiei de deconectare/debranşare cu cel putin 30 de zile înainte de începerea procedurii de deconectare/debransare; (Descarcă Cerere Debranșare)

2. Depunerea la Termo Urban Craiova a unui dosar, care sa conţină documentele impuse prin condiţiile cumulative prevăzute în Legea 325/2006 (republicată 2023) art.33 şi Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică art. 246, 247, 251 şi 254 (dosarul complet NU se depune online, ci NUMAI la sediu) :

  • Acordul asociaţiei (original) împreună cu extrasul din hotărârea adunării generale a proprietarilor; (Descarcă Acordul Asociației)

  • Acordul vecinilor de apartament (original) pe verticală și orizontală cu pereți comuni; (Descarcă Acordul vecinilor)

  • Procesele verbale de recepţie (copie) şi punere în funcțiune a instalaţiei de utilizare gaze naturale (emis de Distrigaz);

  • Buletinul de mişcare (copie) al contorului de gaze naturale (emis de Distrigaz);

  • Proces verbal de punere în funcțiune (copie) a microcentralei (emis de firma instalatoare microcentrală);

  • Raportul de verificări, încercări și probe (copie) în vederea autorizării funcționării aparatului avizat de prestatorul care efectuează PIF sau de ISCIR-INSPECT IT conform anexei 3 din PT A1-2010, împreună cu buletinul de analiză a gazelor arse (copie);

  • Livretul aparatului (copie) completat conform anexei 3 din PT A1-2010;

  • Procesul verbal (copie) emis de firma care a debranșat efectiv apartamentul, care să cuprindă tipul caloriferelor / numărul de elemenți;

3. După completarea dosarului, executarea tuturor lucrărilor şi achitarea devizului de constatare (200 lei) către Termo Urban Craiova, se întocmește Procesul Verbal de Debranşare, la fata locului, împreună cu reprezentantul asociaţiei și un reprezentant Termo Urban Craiova;

4. Pentru programarea în vederea constatării deconectării și încheierii Procesul Verbal de Debranşare, solicitantul trebuie să sune la numărul de telefon 0251 599 388;

5. Vor fi programate şi verificate doar lucrările ale căror dosar este complet;