• Facturile lunii mai 2024 și suplimentul de energie termică sunt disponibile online.

  Începând cu data de 12.06.2024 sunt disponibile pe platformă, pentru toți abonații Termo Urban Craiova, facturile lunii mai 2024 și suplimentul de energie termică.

  Pentru noii abonați numele de utilizator și parola se pot obține de la Serviciul de Facturare la numărul de telefon 0251 532 658.

  ATENȚIE! Începând cu consumul de energie termică aferent lunii ianuarie 2024, facturile se pot descărca și din Spaţiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, din sistemul RO e-Factura. Acestea folosesc ca unitate de măsura MWh.

  ATENȚIE! Documentele anexă la factură (devize, calcul penalități, borderou ajutoare, etc.) se regăsesc numai în factura PDF descărcată de pe platforma online Contul meu.

  Data publicării: 12.06.2024

 • Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj pentru proiectul "Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice"

  Termo Urban Craiova S.R.L. titular al proiectului "Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice la consumatorii final din Municipiul Craiova - Faza I" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice la consumatorii final din Municipiul Craiova - Faza I", propus a fi amplasat în Municipiul Craiova.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1 în zilele de luni până joi între orele 0800-1600 și vineri între orele 0800-1400 precum și la următoarea adresă apmdj.anpm.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

  Data publicării: 15.05.2024

 • Facturile lunii aprilie 2024 și suplimentul de energie termică sunt disponibile online.

  Începând cu data de 14.05.2024 sunt disponibile pe platformă, pentru toți abonații Termo Urban Craiova, facturile lunii aprilie 2024 și suplimentul de energie termică.

  Pentru noii abonați numele de utilizator și parola se pot obține de la Serviciul de Facturare la numărul de telefon 0251 532 658.

  ATENȚIE! Începând cu consumul de energie termică aferent lunii ianuarie 2024, facturile se pot descărca și din Spaţiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, din sistemul RO e-Factura. Acestea folosesc ca unitate de măsura MWh.

  ATENȚIE! Documentele anexă la factură (devize, calcul penalități, borderou ajutoare, etc.) se regăsesc numai în factura PDF descărcată de pe platforma online Contul meu.

  Data publicării: 14.05.2024

 • Facturile lunii martie 2024,suplimentul de energie termică și borderourile cu ajutoarele pentru încălzirea locuinței sunt disponibile online.

  Începând cu data de 12.04.2024 sunt disponibile pe platformă, pentru toți abonații Termo Urban Craiova, facturile lunii martie 2024, suplimentul de energie termică și borderourile aferente ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

  Pentru noii abonați numele de utilizator și parola se pot obține de la Serviciul de Facturare la numărul de telefon 0251 532 658.

  ATENȚIE! Începând cu consumul de energie termică aferent lunii ianuarie 2024, facturile se pot descărca și din Spaţiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, din sistemul RO e-Factura. Acestea folosesc ca unitate de măsura MWh.

  ATENȚIE! Documentele anexă la factură (devize, calcul penalități, borderou ajutoare, etc.) se regăsesc numai în factura PDF descărcată de pe platforma online Contul meu.

  Data publicării: 12.04.2024

 • TERMO URBAN CRAIOVA SRL sistează furnizarea căldurii

  Având în vedere evoluția temperaturilor exterioare din ultimele zile, precum și prognoza vremii pentru perioada următoare, vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.04.2024 orele 8 00, se va opri furnizarea căldurii la consumatorii finali racordați la S.A.C.E.T. din Municipiul Craiova.

  Măsura urmează să fie pusă în aplicare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 337/2018, pentru modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994, prin care se precizează că oprirea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10º C, între orele 20 00 - 6 00

  De la măsura opririi furnizării agentului termic pentru încălzire vor fi exceptați utilizatorii cu regim special – spitale, creşe, şcoli, grădiniţe, etc. – în cazul cărora sistarea serviciilor de încălzire se va face la solicitarea scrisă a reprezentanților legali ai acestor instituții.

  Dispeceratul S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. și echipele de intervenție funcționează în regim permanent pentru soluționarea oricăror probleme apărute în teren. Pentru informații suplimentare, cetățenii Municipiului Craiova au la dispoziție 24/24, numărul de telefon: 0351 914

  Data publicării: 29.03.2024